Informació Turística

OFICINES DE TURISME:

Maó:

Aeroport de Menorca

Aeroport de Menorca . 07700 – Maó

Tel : +34 971157115

Correu electrònic : infomenorcaeroport@cime.es

Estació Central d’Autobusos

Avinguda J.Anselmo Clavé , cantonada Plaça Esplanada. 07703 – Maó

Tel : +34 971363790

Correu electrònic : infomenorcamao@cime.es

Port de Maó

Moll de Llevant, 2 . 07701 – Maó

Tel : +34 971355952 / Fax : +34 971352674

Correu electrònic : infomenorcaport@cime.es

Fornells

C / Major , 57 . fornells

Tel : +34 971158430

Correu electrònic : infomenorcafornells@cime.es

Ciutadella

Plaça Catedral, 5. 07760 – Ciutadella de Menorca

Tel : +34 971 382693 / Fax : +34 971 382667

Correu electrònic : infomenorcaciutadella@cime.es

ESTACIONS NÀUTIQUES DE MENORCA:

Menorca disposa d’una àmplia oferta en activitats nàutiques , les quals estan regulades per l’Estació Nàutica de Menorca . És la seva pàgina web www.enmenorca.org trobarà una àmplia informació sobre : esports aquàtics, serveis nàutics , ports i amarraments , esports d’aventura , golf i tractaments wellness .

CONSOLATS:

Gran Bretanya : Camí de Biniatrap , n º 30 . Telf : 971367818

Alemanya: Negres , n º 32 . Telf : 971361668

Holanda: Carrer de l’Àngel , n º 12. Telf : 971354363

França: C. Deià , n º 30 . Telf : 971354387

Itàlia: C. Anuncivay , n º 9 2a . Telf : 971362408

CONSELL INSULAR:

Plaça Biosfera, 5

07701 MAÓ .

Telf : +34 971356050

Web : www.cime.es

AJUNTAMENTS:

Maó: Telf: 971369800

Ciutadella: Telf: 971381050

Alaior: Telf: 971371002

Es Mercadal: Telf: 971375002

Ferreries: Telf: 971373003

Sant Lluis: Telf: 971150950

Es Castell: Telf: 971365193

Es Migjorn Gran: Telf: 971370111

DIRECCIÓ INSULAR DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT:

Plaça Miranda, n º 22

07701 Maó

Telf: 971989280

BIBLIOTEQUES:

La xarxa de biblioteques públiques de Menorca ofereix sales de lectura, consulta de fons i préstec de material audiovisual a totes les poblacions de l’illa. Les més àmplies col · leccions de llibres es troben a:

Ateneu de Menorca

Rovellada de Dalt , 25 . Maó

Tel.971 352194

Fundació Rubió Tudurí Andromaco

Claustro del Carme. Maó

Tel.971 351 320

Biblioteca Pública de Maó

Plaça Conquista, 8.

Tel. 971 369 190

Biblioteca Pública de Ciutadella

Casa de Cultura, Hospital de Santa Magdalena, 1.

Tel. 971 386 218