Política de privacitat

Totes les seves dades seran tractades d’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica de Regulació del Tractament Automatitzat de Dades Personals.

Les dades que ens proporcioni seran tractades de la següent manera:

Dades personals i de reserva: S’incorporen a un fitxer per poder tramitar les seves reserves. En cas de no complimentar les dades assenyalades amb un asterisc, no serà possible realitzar la reserva, ni concloure el contracte si no es proporcionen les dades esmentades.

Dades de la seva targeta de crèdit: Es tracten exclusivament en un servidor segur de l’entitat bancària. Les dades esmentades viatgen per la xarxa encriptades (mitjançant protocol SSL) i amb total seguretat, en compliment dels deures de seguretat i secret establerts als articles 9 i 10 de la LORTAD (concretats pel RD 994/1999 de 11 de juny pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal).

Sistema de recopilació d’informació.

El sistema de recollida de dades es realitza a través de la pàgina web www.menorcahotelsguide.com, i són complimentats pels mateixos interessats a realitzar la reserva. Aquestes dades són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al corresponent fitxer, la titularitat del qual correspon a l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME), i que consta incrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència de Protecció de Dades d’Espanya.

Finalitat de la informació.

Aquesta informació s’usa exclusivament per tramitar les reserves de les places d’allotjaments que s’ofereixen a la direcció www.menorcahotelsguide.com.

Actualització o baixa de les nostres bases de dades.

Si desitja que les seves dades siguin eliminades, o que els esmentats arxius siguin modificats, ens pot enviar un correu electrònic a la direcció reservas@visitmenorca.com, ja que de conformitat amb els articles 15, 16 i 17 de la LORTAD, es podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el revocació de consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en l’apartat anterior podran ser exercitats per part de l’usuari mitjançant sol·licitud escritat i signada dirigida a la següent adreça:

ASSOCIACIÓ HOTELERA DE MENORCA, Carrer Artrutx núm. 10-2n-2a, Edifici CAEB, C.P. 07714 MAÓ (Menorca), reservas@visitmenorca.com.

En aquesta mateixa adreça serà també on l’usuari podrà dirigir les seves sol·licituds d’exercici dels esmentats drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició enfront de qualsevol de les companyies a les quals se cedeixin les dades personals, i que són les empreses que fan possible el compliment del present contracte, de conformitat amb l’article 3.2.2 de la LORTAD.

L’ASSOCIACIÓ HOTELERA DE MENORCA es compromet, pel que fa a la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a usar-les d’acord amb l’establert al Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

Per tot això, els usuaris del sistema de reserves de l’entitat ASHOME donen la seva autorització explícita a l’ús de la informació obtinguda segons el que està estipulat a la política interna de protecció de dades.