Monuments

Arqueologia

arqueologia

El patrimoni històric de Menorca és inesgotable, s'han comptat més de mil monuments prehistòrics, coves artificials,....

Edificis amb Història

monumentos

L'episcopat ha tingut històricament una gran influència en la societat de l'illa, aquest poder es projecta als nombrosos....

Fortificacions del Passat

fortificaciones

D'un passat més recent són les majestuoses fortificacions que s'aixecaren per defendre l'illa de les nombroses invasions....